Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 294


 

Aluevaltuuston kokouksen 22.11.2022 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano

 

Aluehallitus 07.12.2022 § 294  

675/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija henkilöstölakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaisesti aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Hyvinvointialueesta annetun lain 101 §:n mukaisesti, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Aluevaltuuston päätti ja käsitteli 22.11.2022 seuraavat asiat:

 

93 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi

 

94 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi

 

95 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi

 

96 § Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen

Aluehallitus antaa päätöksen toimenpiteitä varten hallintopäällikölle

 

97 § Tilapäisen valiokunnan perustaminen ennakkopäätöksen antamiseksi Vaalijalan kuntayhtymälle

Aluehallitus palauttaa asian valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Tilapäisesa valiokunta ei ole hyvinvointialueesta annetun lain 40 § mukaisesti valittu.

 

98 § Sopimushallinnan periaatteet

Aluehallitus antaa päätöksen toimenpiteitä varten lakimiehelle

 

99 §  Janne Leinosen ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

Päätösote lähetetään tiedoksi Janne Leinoselle

 

100 § Etelä-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenten ja puheenjohtajien vaali

Päätösote lähetetään valitulle

 

101 § Pohjois-Savon hyvinvointialueen pyyntö ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisen poikkeusluvan puoltamiseksi Iisalmen ja Varkauden sairaaloiden yhteydessä

Aluehallitus antaa päätöksen toimenpiteitä varten terveyspalveluiden toimialajohtajalle

 

102 § valtuustoaloitteet

  

Aluehallitus lähettää aloitteen edelleen valmisteltavaksi seuraavasti ja ilmoittaa aloitteen tekijöille:

Keskustan valtuustoryhmän aloite: Johtamisjärjestelmän kehittäminen- Sairaalayksiköillä sekä kaikilla sote-keskuksilla tulee olla toimminnan kokonaisuudesta vastaava henkilö.

 

Aluehallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi toimialajohtajille

 

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 

  Aluehallitus toteaa, että aluevaltuuston 22.11..2022 kokousten päätökset §:t  93-96 sekä § 98-102 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja, että päätökset eivät ole lainvastaisia. Aluehallitus panee aluevaltuuston edellä mainitut päätökset täytäntöön.

Aluehallitus palauttaa §:n 97 aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi, koska tilapäisen valiokunnan kokoonpano ei ole hyvinvointialueesta annetun lain 40 §:n mukainen

 

 

Päätös:

 Esitys hyväksyttiin.