Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 293 

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelusetelit ja niiden arvot

 

Aluehallitus 07.12.2022 § 293  

644/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002

 

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina hyvinvointialueen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön palvelun tarpeen arvioon.

 

Palveluseteleiden käyttöä säätelee Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) (palvelusetelilaki). Sitä sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen hyvinvointialueen järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa silloin, kun palvelua tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelin sääntökirjat muodostuvat kaikille setelituottajille yhteisestä yleisestä osasta ja palvelusetelikohtaisista osista.

 

Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja hyvinvointialueen ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta. Palvelusetelijärjestelmässä järjestäjä ei tule sopimusosapuoleksi asiakkaan palvelusta sovittaessa. Palvelusetelin käyttämisestä sovitaan kuluttajan asemassa olevan asiakkaan/potilaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella.

 

Palveluseteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Tasasuuruinen palveluseteli on kaikille yhtä suuri ja tulosidonnaisessa asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Hyvinvointialue voi asettaa palvelusetelipalvelulle hintakaton. Hintakatolla tarkoitetaan palveluntuottajalle maksettavaa enimmäishintaa. Palvelusetelin arvo ja mahdollinen hintakatto määritetään sääntökirjan palvelukohtaisissa osissa.

 

Hyvinvointialueella on valmisteltu palvelusetelit 1.1.2023 alkaen ateriapalvelun, henkilökohtaisen avun, henkilökohtaisen budjetoinnin, ikääntyneiden asumispalvelujen, kotiin annettavien palvelujen, lapsiperheiden kotipalvelun, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, omaishoidon vapaan, perhehoidon vapaan, rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen, siivouspalvelun ja vammaisten palveluasumisen järjestämisessä. Uusia palveluseteleitä voidaan ottaa käyttöön joustavasti. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa ja palvelukohtaiset osat ovat esityslistan oheisena.

 

Palvelusetelin arvoja on mahdollisuus muuttaa vuosittain. Osassa palveluseteleissä on ehdotettu arvon korottamista. Palvelusetelien arvon korottaminen ja perusteet on arvioitu palvelusetelikohtaisesti palvelualueen asiantuntijoiden toimesta. Mahdollista korotusta arvioidessa on huomioitu palvelusetelin käyttöä, palveluntuottajien hintoja, kustannustason nousua sekä aiemmin tehtyjä tasokorotuksia.

 

Ikääntyneiden palveluasumisen osalta valmistellaan uudet palvelusetelit ja palvelusetelien arvot poikkeuksellisesti 1.4.2023 alkaen toteutettavan hankinnan kanssa yhteneväksi. Palvelutuotteet ovat yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen sekä uutena palvelusetelinä lyhytaikainen hoito palveluasumisessa.

 

Palveluseteliarvojen muutoksista 1.1.2023 alkaen arvioidaan aiheutuvan noin 350 000 €:n palvelusetelimäärärahan korotustarve hyvinvointialueen talousarvioon nykyisellä asiakasmäärällä. Määrärahan tarpeeseen vaikuttaa palveluseteliasiakkaiden määrän kehitys palvelusetelipalvelun laajentuessa hyvinvointialueelle. Palvelusetelien arvojen korotuksella voidaan varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus valita palvelu yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä edelleen, kun palveluntuottajat määrittelevät palvelujen hintoihin korotuksia. Palvelusetelillä järjestetty palvelu on vaihtoehto omana palvelutuotantona tai ostopalveluna tuotetulle palvelulle.

 

Hallintosäännön 9 § mukaan aluehallitus päättää maksut ja hinnat aluevaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Liitteessä on kuvattu palvelusetelien arvot vuonna 2022 ja ehdotus arvoksi vuodelle 2023. Liite 1.

 

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

  

 Aluehallitus hyväksyy palvelusetelin yleisen sääntökirjan sekä päättää, että palveluseteli otetaan käyttöön liitteessä A mainituissa palveluissa ja vahvistaa niiden arvot 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti.

 

Käsittely: 

 Eija Stenberg liittyi kokoukseen klo 9.26 tämän pykälän aikana.

 

 Asiaa esitteli palvelupäällikkö Niina Helminen

 

 Jaana Strandman teki seuraava muutosesityksen:

 Esitän, että Aikuisten vaativan ja erityistason palvelusetelin arvoa korotetaan 60e. Perusteluna kotikäyntihinnan poistuminen ja muuttuminen erikseen korvattavaksi. Tämä aiheuttaa palveluntuottajille haasteita tuottaa palveluja.

 Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana

 

Päätös: 

 Esitys hyväksyttiin