<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Aluevaltuuston kokouksen 19.12.2022 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Investointisuunnitelma vuosille 2024-2027]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Nimeämispyyntö edustajista, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunta]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Ottokelpoisten päätösten käsittely]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen varautuminen ja riskien hallinta vuoden vaihteen käynnistymiseen liittyen]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Lausunnon antaminen YTA-asetusluonnoksesta]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2023]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Toimivallan väliaikainen siirtäminen hyvinvointialuejohtajalle]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Toimivallan siirtäminen ryhmärahahakemusten käsittelyyn ja myöntämiseen hallintopäällikölle]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Järvi-Suomen Terveys Oy palvelusopimus]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen palveluiden myyntihinnasto 2023]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Oikaisuvaatimus, Avosairaanhoidon palveluiden tulosaluepäällikön valinta (Mu 12/2022)]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstöohje]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2023 alkaen]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Hyvinvointialueelle siirtyvät pankkitilit]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Asiakasvaratilin perustaminen]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Vaalijalan kuntayhtymältä Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvät lainat]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon kaikenikäisten omaishoidon, ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon ja ikäihmisten ammatillisen perhehoidon sääntökirjat sekä omaishoidon ja perhehoidon palkkiot sekä korvaukset vuonna 2023]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Aluehallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sosiaali- ja integraatiojohtajan virkavalinta]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n perustaminen]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen hankintaohje]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen sopimusohje]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Nimeämispyyntö edustajista, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja integraatiojohtajalle sosiaalihuollon yksilöasioiden ja niihin liittyvien asiakasmaksujen oikaisuvaatimusten käsittelyssä]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Nimeämispyyntö Itä-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka]]><![CDATA[Aluehallitus 21.12.2022 / Etelä-Savon Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaohjelma]]>