Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 21.12.2022/Pykälä 349 

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2023

 

Turvallisuuslautakunta 15.12.2022 § 8 

 

 

 

Valmistelijat

Toimialajohtaja Seppo Lokka 040 359 7864

Ensihoidon ylilääkäri Janne Kuusela (1.1.2023 alkaen ESHA)

Ensihoitopäällikkö Marko Pylkkänen (1.1.2023 alkaen ESHA)

 

 

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1-31.12.2023

 

 

 Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Essoten ja Sosterin kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä voivat päättää ensihoitopalvelun tuottamisesta noudattaen, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa ja pelastuslaissa (379/2011) säädetään.

 

 Hyvinvointialue tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä yhteistyöalueen resurssit. Hyvinvointialue voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua.

 

 Ensihoitopalvelusta säädetään yksityiskohtaisemmin Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antamassa asetuksessa (585/2017).

 

 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös valmistellaan vuosittain osana hyvinvointialueen toiminnallista ja taloudellista suunnittelua hallintosäännön kuvaamalla tavalla.             

 

Esitys  Turvallisuuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseksi. Turvallisuuslautakunta lähettää palvelutasopäätöksen aluahallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

Aluehallitus 21.12.2022 § 349  

666/00.02.06/2022  

 

 

 

Turvallisuuslautakunnan esitys:

 

 Aluehallitus hyväksyy ensihoidon palvelutasopäätöksen.

 

 

Päätös:

 Esitys hyväksyttiin.