Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 131


 

Etelä-Savon hyvinvointialueen lakimiesten virkojen perustaminen ja kelpoisuusvaatimusten määrittäminen

 

Aluehallitus 08.08.2022 § 131  

336/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä puh. 044 770 0577

vastuuvalmistelija Kati Nieminen puh. 040 359 8915

 

 Hyvinvointialueesta säädetyn lain (611/2021) 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Lain 93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin.

 

 Hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessaan 21.6.2022 59 § hyväksymän hallintosäännön 37 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta muiden kuin hyvinvointialueen johtajan osalta. Hallintosäännön 39 §:n mukaan muiden kuin hyvinvointialuejohtajan virkojen kelpoisuusvaatimuksista päättää valinnasta päättävä toimielin tai virkaan ottava viranomainen.

 

 Hyvinvointialueella on tällä hetkellä palveluksessa yksi määräaikainen lakimies ja hänen virkasuhteensa päättyy tammikuussa 2023. Hyvinvointialueen toiminnan suunnittelu ja palvelutuotannon käynnistämisen 1.1.2023 alkaen edellyttää riittävää lakimiestyöpanosta. Liikkeen luovutuksen piirissä olevassa henkilöstössä ei ole lakimiehen tehtävissä olevia henkilöitä.

 

Vt. hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 

Aluehallitus päättää

1. perustaa henkilöstölakimiehen viran 8.8.2022 alkaen, vakanssinro 72296001. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi; oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

2. perustaa lakimiehen viran 8.8.2022 alkaen, vakanssinro 25710001. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi; oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

 

Käsittely:

 Aki Rasimus poistui esteellisenä kokouksesta (HallL 28 § 1. mom. k. 1).

 

 Asiakohdan pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Sami Sipilä.

 

Päätös: 

 Esitys hyväksyttiin.